RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rodo): Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać  informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  (dalej: Administrator) jest: firma Jak Met s.c. Dariusz Jakóbczyk Grzegorz Jakóbczyk, ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik

2.Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa  (np. droga telefoniczną, mailową, ustną) oraz z ogólnie dostępnych źródeł (internet).

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy Państwa dane osobowe min. do wykonania zawartej  z Państwem umowy, realizacji zamówień, transakcji, rozwiązywania technicznych problemów związanych z działaniem produktów, przesyłania informacji marketingowych, handlowych, informacyjnych oraz finansowych, windykacyjnych czy też archiwizacyjnych.

4.Jak Met s.c. nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie lub dane podmioty wspierają współpracę między Państwem a firmą Jak Met s.c. Dane przekazywane są również do celów księgowych zewnętrznej firmie księgowej  lub w celach windykacyjnych z którymi współpracuje Jak Met s.c.. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Jak Met s.c. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt.3.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

© 2019 Jak Met. All Rights Reserved.

Free Joomla! template by L.THEME